LAS FINAL-14

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

DO NASADZENIA

 

CSR staje się takim samym elementem konkurencyjności firmy jak każdy inny proces

 • mówi klientom, pracownikom, ale także potencjalnym kandydatom o wartościach jakimi kieruje się organizacja,
 • dzięki akcji pracownicy mają realny wpływ na poprawę środowiska
 • odpowiedź na bieżące problemy lokalnej społeczności,
 • szansa, by zaangażować jak największą liczbę pracowników w działania z zakresu CSR,
 • niska bariera wejścia w projekt - przyłącz się do niemal gotowego projektu - oszczędza czas i koszty. 

 

CSR jest niemożliwy bez udziału świadomego i przygotowanego pracownika.

 

 

O DO NAOSADZENIA

 

Projekt DO NASADZENIA to dodatkowe narzędzie do budowania marki pracodawcy.

EMPLOYER BRANDING na zewnątrz organizacji 

 • dodatkowy atut przy rekrutacji pożądanych kandydatów 
 • spontaniczne aplikacje - przyciąganie osób pasujących do kultury organizacji firmy.

 

EMPLOYER BRANDING wewnątrz organizacji 

 • zwiększenie inicjatywy, motywacji, zaangażowania, zaufania i lojalności pracowników,
 • teambulding i integracja pracowników (i ich rodzin)
 • wyłonienie wśród organizacji osób, które w przyszłości mogłyby się stać liderami w zakresie wprowadzania w życie zasad CSR,
 • odpowiedź na trend jakim jest wolontariat pracowniczy,
 • dodatkowa okazja dla pracownika na udział w wolontariacie pracowniczym - przełożenie na ocenę końcoworoczną i atut przy rozmowach o awans.

 

 

Chcesz dołączyć napisz do nas.